قلات مأوای نیاکان بر باد رفته

بازافرینی تمدن باشکوه قلات-ghalat,residence of forgotten ancestors

مطالب و مکانهای تاریخی

حقایق شناسی، جهاندیده‌ای هنرمندی، آفاق گردیده‌ای؟ بزرگی، زبان آوری کاردان حکیمی، سخنگوی بسیاردان قزل گفت چندین که گردیده‌ای چنین جای محکم دگر دیده‌ای؟  بخندید کاین قلعه‌ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
2 پست