مطالب و مکانهای تاریخی

حقایق شناسی، جهاندیده‌ای

هنرمندی، آفاق گردیده‌ای؟

بزرگی، زبان آوری کاردان

حکیمی، سخنگوی بسیاردان

قزل گفت چندین که گردیده‌ای

چنین جای محکم دگر دیده‌ای؟

 بخندید کاین قلعه‌ای خرم است

ولیکن نپندارمش محکم است

نه پیش از تو گردن کشان داشتند

دمی چند بودند و بگذاشتند؟

نه بعد از تو شاهان دیگر برند

درخت امید تو را برخورند؟

ز دوران ملک پدر یاد کن

 دل از بند اندیشه آزاد کن

 چنان روزگارش به کنجی نشاند

که بر یک پشیزش تصرف نماند

چو نومید ماند از همه چیز و کس

امیدش به فضل خدا ماند و بس

بر مرد هشیار دنیا خس است

که هر مدتی جای دیگر کس است

چنین گفت شوریده‌ای در عجم

به کسری که ای وارث ملک جم

اگر ملک بر جم بماندی و بخت

تو را چون میسر شدی تاج و تخت؟

اگر گنج قارون به چنگ آوری

نماند مگر آنچه بخشی، بری

 

در زمان نادر شاه افشار و حمله اشرف افغان به ایران و تعقیب وی از سوی نادر شاه  قلات تنها روستائی بود که مزد مقاومت و تفکر مردمانش با معاف شدن از پرداخت مالیات از سوی شاه افشار دریافت نمود و قضیه بدان ترتیب بوده که مردم و بزرگان قلات با روستای کناری که بعدها به روستای گویم شهیر شد جهت مقابله با حمله احتمالی افغانها وارد شور شدند،که به تعامل نرسیدند زیرا مردم روستای گویم انتظار داشتند مردم قلات به روستای انها بروند و در انجا متحد شوند ولی قلاتیها به هیچ عنوان روستای گویم که در دشت واقع شده است را به روستایشان که مشرف به کوه بود ترجیح ندادند و به کوه پناه بردند،پس از ورود افغانها به قلات و اطراق نمودن در روستا شب هنگام مردان قلات با توجه به اشراف داشتن به راهها و معبرها وارد روستا شده و شتر های حامل زنبورک های سپاه افغان را یکی یکی مورد هدف قرار دادند.افغانها که از این وضع به ستوه امده بودند روستا را ترک نمودند ،مردم گویم که در راضی کردن مردم قلات مستأسل شده بودند با ضبط کردن اموال با ارزش خود به استقبال انها شتافتند.که با توجه به دلخوری از قلاتیها و از اینکه گویمیها اموالشان را پنهان کرده بودند ریش سفید روستا را شکنجه نمودند که چون در حین شکنجه میگفت "گویم"گویم" و به همین دلیل اسم روستا به گویم مشهور شد البته یکی از دوستان این سؤال جالب و بجا را مطرح کردند که  آیا منبع اطلاعاتی شما منبع موثقی میباشد ؟نام قدیم گویم چه بوده ؟  که در جواب این بزرگوار باید عرض کنم که خیر بلکه این ماجرا دهان به دهان تا الان نقل شده و بنده نیز با کمال احترام به مردم خوب گویم عرض مینمایم که این مطلب به عنوان یک افسانه در این متن نقل قول شده و هیچگونه جسارت و غرض ورزی در میان نیست

دیگر مکانهای باستانی قلات عبارتند از اسیابها ،قبرستان و حمام قدیمی که بزرگان معتقدند سعدی در ان استحمام نموده است

Photobucket

/ 0 نظر / 110 بازدید