# نادر_شاه_افشار

مطالب و مکانهای تاریخی

حقایق شناسی، جهاندیده‌ای هنرمندی، آفاق گردیده‌ای؟ بزرگی، زبان آوری کاردان حکیمی، سخنگوی بسیاردان قزل گفت چندین که گردیده‌ای چنین جای محکم دگر دیده‌ای؟  بخندید کاین قلعه‌ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید